ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้ขาย

  • 1ออฟฟิศผู้ขาย หรือ Seller Office คืออะไร
  • 2หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนแล้วมีขั้นตอนต่อไปอย่างไร
  • 3ฉันควรทำอย่างไรหากยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากทาง 11street หลังจากยื่นเอกสารที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว
  • 4ในการยืนยันการลงทะเบียนเป็นผู้ขาย ต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วัน
  • 5หากเป็นผู้ขายแบบบุคคลธรรมดาจะสามารถใช้ชื่อแบรนด์สินค้าหรือโลโก้แบรนด์ เป็นชื่อร้านได้หรือไม่
  • 6ในการลงทะเบียนเป็นผู้ขาย มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  • 711street แบ่งผู้ขายออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร
  • 8หากสนใจเป็นผู้ขายต้องทำอย่างไร
  • 9เราจะสามารถสะสมคะแนน และเลื่อนเกรดได้อย่างไรบ้าง
  • 10ในแต่ละเกรดของผู้ขายมีประโยชน์อย่างไรบ้าง