ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้ซื้อ

  • 1ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ 11street มีการจำกัดอายุหรือไม่?
  • 2ฉันได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันจาก 11street
  • 3ฉันสามารถเป็นสมาชิกโดยไม่ผ่านการยืนยันด้วยอีเมลได้หรือไม่?
  • 4ฉันจำเป็นจะต้องชำระเงินเพื่อเป็นสมาชิกกับ 11street หรือไม่?
  • 5ฉันจะมาเป็นสมาชิกได้อย่างไร
  • 6ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของฉันเป็นผู้ขายได้หรือไม่
  • 7ฉันสามารถยกเลิกการติดตามข่าวสารจากจดหมายข่าวได้หรือไม่?
  • 8ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของฉัน (เช่น รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น) ได้หรือไม่?
  • 9ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลของฉันได้อย่างไร?
  • 10ฉันควรทำอย่างไร ถ้าฉันลืมอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อคอิน?